Červenou nebo modrou?

21.02.2023

Filmový trhák Matrix. Hlavní hrdina Neo se musí rozhodnout. Sám se musí přesvědčit, v čem spočívá skutečný a v čem fiktivní svět. Kapitán Morpheus říká: "Řekl bych, že se teď cítíš jako Alenka, když padala králičí norou…," a dává mu na výběr mezi modrou a červenou kapslí. "Jsi jen otrok," pokračuje, "žiješ ve vězení, které už vůbec nevnímáš."

"Já sám chci být pánem svého života," kontruje Neo.

Modrá kapsle pošle Nea zpátky do Matrixu, kde může věřit, čemu chce. S červenou zůstane v říši divů… "Já ti nabízím jen pravdu," uzavírá Morpheus. A Neo? Jakou pilulku si vybere?

Použila jsem paralelu s Matrixem, neboť mám dojem, že stojíme před určitým milníkem. Musíme si vybrat, kam chceme směřovat – globálně, geopoliticky, regionálně, lokálně. Pro nás v Aši bude samozřejmě klíčové lokální směřování. Vše, co se děje za horizontem, za hranicemi, v širším kontextu, nás ovlivňuje víc, než jsme ochotni připustit.

Mířím ale především k mezilidským vztahům. Tendence rozdělovat společnost skrze politické názory, skrze názory na válku, na fiskální a monetární politiku, na sociální sítě, v konečném důsledku na rodinu a možnosti každého z nás, jsou patrné na každém kroku.

Náš region, potažmo mikroregion, vnímám jako kriticky ohrožený. Vzhledem k parametrům jako je sociální vyloučení, nízká míra vzdělanosti, nízká konkurenceschopnost a kupní síla ad. také jako velmi náchylný k ještě většímu rozpadu hodnot.

Jedinou možností je spolu začít mluvit, vůbec - začít mluvit o tom, jak dalekosáhlé důsledky naše situace může mít. Musíme si však vybrat. Červenou nebo modrou?