O tom, co v Aši rozhodně chybí – náš plán rozvoje cestovního ruchu ve zkratce

Zdá se mi, že se nacházíme v období absolutní stagnace. Nemyslím, že by za to mohl jenom Covid. Stagnuje vyjednávání o budoucím vedení našeho kraje, stagnují rozvojové projekty v našem městě a především, a to dlouhodobě, stagnuje ašský cestovní ruch. Naše výhoda i nevýhoda – nemáme zde žádný dominantní segment průmyslu, což znamená, že tu máme dobré životní prostředí, ale málo pracovních míst (pracovní sílu „vyvážíme“ do Německa) a málo peněz do městské pokladny z podnikání.

Už sto let tady omíláme, že je potřeba s tím něco udělat a cestovní ruch rozvíjet. Já se ptám – co se skutečně udělalo? Teď nemluvím o projektech, které jsou sice rozvojovými projekty, ale nejsou ryze projekty cestovního ruchu. Podotýkám pro ty, kterým na tom celém vadí to slovo „ruch“, že i cestovní „ruch“ se dá dělat šetrně vůči lidem a životnímu prostředí (hledejte pod výrazem Sustainable Tourism). Nástrojů je dnes mnoho.

Mluvím o tom, že tady máme obrovský potenciál určit si identitu našeho regionu, vymýšlet projekty, atraktivity, vymýšlet, jak to udělat SMART, GREEN a ECO. Máme obrovský potenciál, jak na tento segment navázat podnikání, zaměstnanost, vzdělávání, přitáhnout mladé lidi… ale neděláme to. Nebo to spíš nedělá naše město, a proto se o to snažíme sami. Náš koncept ve zkratce si můžete stáhnout zde. Přidejte se!